Welkom op de website van de GKv te Zaamslag.Totaal 1
We willen u graag kennis laten maken ons als gemeente. Wat ons drijft, wat we doen en wat we misschien voor u kunnen betekenen. Onze gemeente telt ongeveer 260 leden. Leden die zich wilen laten leiden door het woord van God. We doen dit met vallen en opstaan, toch willen we zo samen kerk zijn van Christus Jezus.

 

kerk288

 

 

 

  

Geref.kerkboek22 december 2017: het nieuwe Gereformeerd Kerkboek rolt van de drukpersen.

Een nieuw kerkboek

Op 22 december 2017 verschijnt het  nieuwe Gereformeerd Kerkboek. Het Gereformeerd Kerkboek van 2006 is daarmee verleden tijd. Het was al een tussenbundel, een van de fasen in de uitbreiding van de gezangbundel en de herziening van de verschillende liturgische teksten. Met het besluit van de synode van Ede, vorig jaar, is er eindelijk een afronding gekomen van de lange periode waarin het Gereformeerd Kerkboek uit 1986 een nieuw gezicht moest gaan krijgen.

Dat nieuwe gezicht gaat aan de ene kant over de liturgische teksten en aan de andere kant over de liedbundel.

Liederen

Wat betreft de liedbundel hangt het nieuwe gezicht samen met twee besluiten die Ede nam. In de eerste plaats besloot de synode het nieuwe Liedboek te aanvaarden voor gebruik in de kerken. Samen met uiteindelijke Gereformeerd Kerkboek biedt het Liedboek de basis voor het liedrepertoire van de kerken. Alles wat in het Liedboek staat, hoeft daarbij niet meer in het Gereformeerd Kerkboek. Het Gereformeerd Kerkboek is er voor dat wat eigen is aan de identiteit van de GKv en wat niet in het Liedboek te vinden is. Kerkboek en Liedboek bieden samen volledigheid.

Welke liederen worden in het nieuwe Geref. Kerkboek opgenomen? Hoe wordt de bundel ingedeeld?

Het gaat om 108 liederen. Ze worden ingedeeld volgens de rubricering van het Liedboek (maar gezien het aanvullende karakter van het Geref. Kerkboek/liedbundel zullen niet alle rubrieken vertegenwoordig zijn). De eerste rubriek is PSALMEN. Daarin is het bekende berijmde psalter te vinden, maar ook andere psalmliederen worden hier opgenomen, bij het eigen psalmnummer. De telling gaat vervolgens na Psalm 150 door.

Zie hier voor het overzicht van de liederen.

Liturgische teksten

Het Gereformeerd Kerkboek biedt meer dan alleen de gezangen. Er is ook een afdeling met de kerkelijke belijdenissen, en een onderdeel met orden van dienst en liturgische teksten en gebeden. Alle liturgische formulieren zullen hier weer te vinden zijn, hertaald en aangepast aan de Nieuwe Bijbelvertaling. Ook het Groot Kerkgebed wordt hier opgenomen.

Enkele stappen uit de verbouwingsgeschiedenis
  • 1993: deputaten kregen de opdracht antwoord geven op de vraag of de gezangenbundel van ’86 moest worden uitgebreid en zo ja, hoe.
  • 1996: deputaten kregen de opdracht om komen tot een eerste royale uitbreiding. Speciale uitgave van het Liedboek 1973 (als ‘proefbundel’ voor de GKv)
  • 1999-2000: uitgave Liturgisch Katern
  • 2003: uitgave van het bundeltje Negentig Gezangen
  • 2006: uitgave van het Geref. Kerkboek 2006
  • 2011-12: uitgave Liturgische formulieren 2011
  • 2014: besluit t.a.v. het definitieve Geref. Kerkboek

 

presentHoe een kleine daad een groot verschil maakt


Per 1 januari 2017 wordt in de gemeente Terneuzen Stichting Present Terneuzen opgericht. 
Een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden: dat is de missie van Present! Als 'makelaar' in vrijwilligerswerk bieden wij iedereen de mogelijkheid om je als groep of individu in je eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. 
Stichting Present laat zich inspireren door Jezus Christus. Hij bracht waarden als dienstbaarheid en gelijkwaardigheid in praktijk en zijn voorbeeld prikkelt ons tot navolging. Tegelijk heten we als Present iedereen van welke levensovertuiging dan ook welkom om gezamenlijk iets van onze tijd te geven en te ontvangen.

Hoe werkt het? 
Aanmelden kan met een groep van 2 tot 250 personen. De mensen die je gaat helpen, zijn mensen die eenzaam zijn, leven in armoede of kampen met fysieke problemen (ziekte, ouderdom of beperking).
Denk bv aan sociale projecten: koken voor dak- en thuislozen, het organiseren van een gezellige middag voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking of koffiedrinken met eenzame ouderen. Of aan praktische projecten: helpen verhuizen, opknappen of schoonmaken van een woning of het opknappen van een tuin. Een project wordt altijd georganiseerd op basis van jullie wensen en beschikbaarheid.

De groep bepaalt
De groep bepaalt of het een eenmalige actie is, of dat ze eventueel beschikbaar zijn op projectbasis. Omdat er een match gezocht wordt op basis van je wensen, zul je met elkaar een zinvolle en goed bestede dag beleven.  Ons doel is om een  beweging op gang te brengen in de samenleving waarbij  steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien. En dat werkt. Want met een Present-project komt er in één dag echt iets van de grond en ontstaan er ontmoetingen van blijvende waarde.

Bewezen effect
Ontdek hoeveel plezier het geeft om samen met je vrienden, familie, voetbalteam of afdeling een ander te ontmoeten en te helpen. Stichting Present Terneuzen helpt je graag bij het vinden van een vrijwilligersproject. Voor ons is het dé uitdaging om op basis van jullie aanbod een project te organiseren dat bij jullie past en betekenis heeft voor een ander. Ontdek hoe je door als groep een ander centraal te stellen elkaar op een andere manier leert kennen. Dat heeft de landelijke stichting de afgelopen 10 jaar wel bewezen; in 2015 gingen
36.000 vrijwilligers in 6.000 projecten je voor!

Voor meer info: www.stichtingpresent.nl
Wilt u zich aanmelden als groep: info@stichtingpresentterneuzen.nl

 

Aanvullende gegevens