4 maart                         09.30 uur  ds. R.J. Stolper

                                   15.00 uur  ds. G.F. Overweg, Axel

                                   Collecte Kerkverband      

11 maart                       09.30 uur  ds. R.J. Stolper

                                   15.00 uur  ds. Ph. de Coster, Gent

                                   Beide diensten viering HA

                                   Collecte Diaconie

14 maart                       19.30 uur  ds. R.J. Stolper

                                   Biddag

                                   Collecte Kerk

                                   Deurcollecte Timothy leiderschapsprogramma

18 maart                       09.30 uur  ds. R.J. Stolper

                                   15.00 uur  ds. Ph. de Coster, Gent

                                   Collecte Zending

25 maart                       09.30 uur  ds. Ph. de Coster, Gent

                                   15.00 uur  ds. B. Schaaij, Vrouwenpolder

                                   1e collecte Voedselbank   

                                   2e collecte Pensioenfonds predikanten

30 maart                       19.30 uur  ds. R.J. Stolper

                                   Goede Vrijdag

                                   Collecte Gent

1 april                           09.30 uur  ds. R.J. Stolper

                                   15.00 uur  ds. D.W.L. Krol, Terneuzen

                                   Pasen

                                   Comm. Evangelieverspreiding

                                   

Aanvullende gegevens