De volgende artikelen willen we u niet onthouden:

 

Even een stukje ‘kerkgeschiedenis’...
november 2016

Het is voor ons als gemeenteleden (oud, middelbaar en jong) wellicht aardig om te weten en goed erbij stil te staan dat het in de voorbije maand september vijfenzestig jaar geleden was dat ons toen gloednieuwe kerkgebouw in gebruik kon worden genomen.

September 1951. Een nieuw eigen kerkgebouw, ontworpen door br. D. Solinger, destijds architect te Aardenburg en gebouwd door metselaar/aannemer br. A.J. de Visser te Zaamslag. En wel op een door een anoniem gemeentelid geschonken perceel bouwgrond. Het timmerwerk werd uitgevoerd door timmerman/aannemer br. M. van Doeselaar uit Axel en de elektrische installatie en -verwarming werd aangelegd door de firma H.W. Houg te Zaamslag.

Reeds bij voorbereidende werkzaamheden zoals ‘grondwerk’ en ook tijdens de verdere bouwperiode werden door leden van de gemeente waaronder de oudere jeugd ‘bergen werk’ verzet. Veel hulp dus; hulp bij van alles en nog wat, tot bij het leggen van dakpannen toe. Met veel enthousiasme en betrokkenheid, blij als men was met het vooruitzicht om na jaren van behelpen een eigen kerkgebouw te kunnen betrekken.

De officiële ingebruikname vond plaats op een avond door de week, tijdens een feestelijke bijeenkomst van de gemeente. Het zal een heel bijzondere ervaring zijn geweest om zoals gezegd een eigen kerkgebouw in gebruik te mogen nemen. Zeker na zo’n jaar of zes te hebben ‘gekerkt’ in de toenmalige Christelijke Bewaarschool aan de Stoofstraat (zie de foto in ‘de ontmoetingsruimte’), met alle wekelijks terugkerende besognes en rompslomp van dien (een verhaal apart...).

Het spreekt dan ook voor zich dat deze heugelijke gebeurtenis aanleiding gaf tot algemene blijdschap en dankbaarheid. Dankbaarheid die onder andere tot uitdrukking kwam in het aanbieden van (veelal praktische) cadeaus. Zo werd bijvoorbeeld door de beide ‘grote’ jeugdverenigingen het doopvont aangeboden.

De eerste zeven jaren in de nieuwe kerk werd zoals voorheen de gemeentezang begeleid door een harmonium, opgesteld op ‘de galerij’. Zeker de ouderen onder ons zullen zich dit herinneren. De jongeren uiteraard niet, maar dit lezend zullen ook zij begrijpen wat met een harmonium wordt bedoeld ...

Zoals alles was ook dit van voorbijgaande aard: in 1958 werd een nieuw kerkorgel in gebruik genomen. Zoals bekend is vorig jaar dit orgel gedemonteerd, schoongemaakt en met meerdere techniekaanpassingen gerenoveerd.

Verder: in datzelfde jaar 1958 werd ook nog de pastorie gebouwd. Al met al opmerkelijk dat in die tijd binnen een periode van zeven jaar zowel het kerkgebouw, de pastorie alsook het kerkorgel konden worden gerealiseerd. ‘Tel je zegeningen’...                                                                                                                                                 

Om het overzicht van bouwactiviteiten compleet te maken tenslotte nog het volgende. Na een flinke sprong-voorwaarts in de tijd werd in 1977 aan de achtergevel van het kerkgebouw (waar tot dan toe een overdekte fietsenstalling was gesitueerd) nieuwe ruimte aangebouwd, benodigd voor verenigingen, catechisaties en verdere vergaderingen. ‘Ruimte’ die gaandeweg meerdere en door elkaar heen gebruikte namen bleek te krijgen. "De zaal achter de kerk’, ‘het zaaltje’, ‘het gebouwtje’, ‘de vergaderruimte’, ‘de crèche’, ‘de ontmoetingsruimte’ (misschien weet iemand er nog wel eentje ...).

Zou het niet ‘handiger’ zijn het voortaan maar eenduidig en dan op ‘de ontmoetingsruimte’ te houden?

Om te eindigen zoals met dit stukje is begonnen, namelijk ‘dat het goed is stil te staan bij wat alweer vijfenzestig jaar geleden een nieuw begin is geweest’. Het begin van samen gemeente zijn, samen kerk van Christus zijn. Ook nu, in 2016 mogen we als gemeente dankbaar en in onderlinge verbondenheid daarop terugzien.

Soli Deo Gloria!

De Commissie van Beheer,                                                                                                                                      
Joop Dees, voorzitter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 


Refo 500

LutherVolgend jaar is het 500 jaar geleden dat de reformatie begon. Veel kerken in Nederland willen daar aandacht aan besteden. Om u alvast een indruk te geven van de mogelijkheden die Refo500 biedt, lichten we enkele onderdelen uit het programma, waarvan we denken dat die interessant voor kerken kunnen zijn.

Educatief materiaal
Erdee Media Groep en Refo500 ontwikkelen educatief materiaal voor christelijke scholen en kerken. Het lesmateriaal is gratis en komt begin 2017 online beschikbaar. Meer

Concerten van het Groot Reformatiekoor
Het unieke Groot Reformatiekoor, bestaande uit 500 zangers, geeft diverse concerten in Nederland. Raadpleeg de agenda voor data en plaatsen. Meedoen met het Groot Reformatiekoor 2017 kan ook. Lees hier hoe u zich kunt opgeven.

Speelfilm STORM/groepsbezoek
Vanaf 19 januari 2017 is de spannende jeugdthriller STORM in de Nederlandse bioscopen te zien. Lees hier hoe u een groepsbezoek naar of voorpremière van STORM kunt organiseren, alleen voor uw groep.

Tentoonstelling De kracht van Luther
Van 22 september 2017 t/m 28 januari 2018 is in Museum Catharijneconvent de tentoonstelling De kracht van Luther te bezoeken. Meer

Agenda
In de speciale agenda van het Reformatiejaar 2017 kunt u uw activiteit laten opnemen. De eerste 25 mensen die zich vanaf nu melden om een activiteit door te geven, ontvangen daarvoor een Playmobil Luther, ter beschikking gesteld door het Duits Verkeersbureau. U kunt uw informatie sturen naar info@refo500.nl

Meer
Verder zijn er sprekers, cursussen, reizen, boeken en nog veel meer. De website www.reformatiejaar2017.nl vertelt u er meer over.

Nieuwsbrief
Wilt op de hoogte blijven van verder nieuws? Neem dan een abonnement op onze nieuwsbrief.


 

ruard en eliane

 Lees hier het artikel.
 Bron: 't Durpsblad 2013