5 november                   09.30 uur ds. R.J. Stolper

                                   15.00 uur ds. Ph. de Coster, Gent

                                   Collecte Kerkverband

                                   Deurcollecte kinderkerstfeest

 12 november                  09.30 uur ds. R.J. Stolper

                                   15.00 uur ds. D.W.L. Krol, Terneuzen

                                   Beide diensten viering HA

                                   Collecte Diaconie

19 november                  09.30 uur ds. B. Schaaij, Vrouwenpolder

                                   15.00 uur ds. A. de Vries, Middelburg

                                   CollecteDit Koningskind

26 november                  09.30 uur ds. Ph. de Coster, Gent

                                   15.00 uur ds. R.J. Stolper

                                   Collecte Kerkverband

 3 december                    09.30 uur ds. R.J. Stolper

                                   15.00 uur ds. J.F. Harmanny, Hoek

                                   1e collecte Voedselbank

                                   2e collecte Kerkverband

                                              

Aanvullende gegevens