Afbeelding1

23 maart hebben we als gemeente een Vesper gehouden. Stil staan bij het lijden van Christus.
Stil zijn, gedenken en overdenken wat dit offer voor ons mensen betekend.

Het thema voor deze vesper was: Het hogepriesterlijk gebed (Johannes 17)  Lees de NBV

Een aantal gementeleden heeft via fotogragie een "vertaling" laten zien van het Hogepriesterlijk gebed.
Het geheel kunt u bekijken in de bijgevoede powerpoint presntatie Bekijk

Wilt u de Vesper alsnog beluisteren? Klik hier