{ebevent 1}

ddddddddddddd

9 leden van onze gemeente hebben op hun manier weergegeven wat het geloof voor hen betekent.
Zij hebben dit tot uitdrukking gebracht in een kunstvorm.

Hun werk is te zien geweest in de kerk van GKv Zaamslag.
Via de website kunt u er ook van genieten.

Dia1

Dia2

Dia3

Dia4

Dia5

Dia6

Dia7

Dia8

Dia9

 Dia10

In de geestelijke commissie wordt uitvoering gegeven aan het door de KR geformuleerde beleid.

Dit beleid kan in nauw overleg met deze commissie worden geformuleerd, maar valt onder verantwoordelijkheid van de Kerkenraad.

Voor de geestelijke commissie geldt dat de verantwoordelijkheidsgebieden zijn beschreven en vastgelegd, maar dat de bijbehorende taken zoveel als mogelijk worden gedelegeerd aan individuele gemeenteleden, dan wel groepjes gemeenteleden.

Voor elk aandachtsgebied is een portefeuillehouder benoemd, die (nauw) contact houdt met degenen die de taken uitvoeren. Tevens rapporteert de portefeuillehouder in de vergadering. 

De portefeuilles zijn als volgt verdeeld:

Portefeuille

Portefeuillehouder

e-mail adres

Jeugdzaken

Marja Dees

jeugdwerk@zaamslag.gkv.nl

Liturgie

Mariëlle Hamelink

liturgie@zaamslag.gkv.nl

Evangelie verspreiding

Francois Hamelink

evangelisatie@zaamslag.gkv.nl

Gemeenteopbouw

Wouterien van Westen

gemeenteopbouw@zaamslag.gkv.nl

Financien

Anja Bouma

cgzfinan@zaamslag.gkv.nl

Secretaresse

Carolien Lensen

cgz@zaamslag.gkv.nl

Voorzitter

Marco Hamelink