Geref.kerkboek22 december 2017: het nieuwe Gereformeerd Kerkboek rolt van de drukpersen.

Een nieuw kerkboek

Op 22 december 2017 verschijnt het  nieuwe Gereformeerd Kerkboek. Het Gereformeerd Kerkboek van 2006 is daarmee verleden tijd. Het was al een tussenbundel, een van de fasen in de uitbreiding van de gezangbundel en de herziening van de verschillende liturgische teksten. Met het besluit van de synode van Ede, vorig jaar, is er eindelijk een afronding gekomen van de lange periode waarin het Gereformeerd Kerkboek uit 1986 een nieuw gezicht moest gaan krijgen.

Dat nieuwe gezicht gaat aan de ene kant over de liturgische teksten en aan de andere kant over de liedbundel.

Liederen

Wat betreft de liedbundel hangt het nieuwe gezicht samen met twee besluiten die Ede nam. In de eerste plaats besloot de synode het nieuwe Liedboek te aanvaarden voor gebruik in de kerken. Samen met uiteindelijke Gereformeerd Kerkboek biedt het Liedboek de basis voor het liedrepertoire van de kerken. Alles wat in het Liedboek staat, hoeft daarbij niet meer in het Gereformeerd Kerkboek. Het Gereformeerd Kerkboek is er voor dat wat eigen is aan de identiteit van de GKv en wat niet in het Liedboek te vinden is. Kerkboek en Liedboek bieden samen volledigheid.

Welke liederen worden in het nieuwe Geref. Kerkboek opgenomen? Hoe wordt de bundel ingedeeld?

Het gaat om 108 liederen. Ze worden ingedeeld volgens de rubricering van het Liedboek (maar gezien het aanvullende karakter van het Geref. Kerkboek/liedbundel zullen niet alle rubrieken vertegenwoordig zijn). De eerste rubriek is PSALMEN. Daarin is het bekende berijmde psalter te vinden, maar ook andere psalmliederen worden hier opgenomen, bij het eigen psalmnummer. De telling gaat vervolgens na Psalm 150 door.

Zie hier voor het overzicht van de liederen.

Liturgische teksten

Het Gereformeerd Kerkboek biedt meer dan alleen de gezangen. Er is ook een afdeling met de kerkelijke belijdenissen, en een onderdeel met orden van dienst en liturgische teksten en gebeden. Alle liturgische formulieren zullen hier weer te vinden zijn, hertaald en aangepast aan de Nieuwe Bijbelvertaling. Ook het Groot Kerkgebed wordt hier opgenomen.

Enkele stappen uit de verbouwingsgeschiedenis
  • 1993: deputaten kregen de opdracht antwoord geven op de vraag of de gezangenbundel van ’86 moest worden uitgebreid en zo ja, hoe.
  • 1996: deputaten kregen de opdracht om komen tot een eerste royale uitbreiding. Speciale uitgave van het Liedboek 1973 (als ‘proefbundel’ voor de GKv)
  • 1999-2000: uitgave Liturgisch Katern
  • 2003: uitgave van het bundeltje Negentig Gezangen
  • 2006: uitgave van het Geref. Kerkboek 2006
  • 2011-12: uitgave Liturgische formulieren 2011
  • 2014: besluit t.a.v. het definitieve Geref. Kerkboek