bloemstuk 1 advent

Thema: Advent Geef Licht !!!

De glazen vaas met lichtjes symboliseert
het licht van Christus dat wij mogen reflecteren.

De krans geeft Micha 2:12 weer: God zal zijn
volk verzamelen, overal vandaan, en
samenbrengen als schapen en geiten binnen
de omheining.

De krans heeft een prikkelig uiterlijk door
de grove den dit staat voor de omheining.

De wol in de krans voor de schapen en
geiten die zich daar veilig kunnen verzamelen.

De drie stokken staan voor de driehoek, ik,
jij (de ander) en God. Micha houdt zich volop
bezig met de mensen en de wereld om hem
heen en wijst daarbij op de genadige en
rechtvaardige God.