Naar aanleiding van het landelijk beleid betreffende de bestrijding van het coronavirus worden er vanaf 1 juli beperkte kerkdiensten gehouden.
Wij houden vanaf  oktober het aantal van 30 bezoekers per dienst aan.

Wat betekend dit voor u als gast?

U kunt zich aanmelden van donderdag 8.00 uur tot vrijdag 8.00 uur voorafgaand aan de eredienst.
Opgeven kan bij: Riny Dees of Cees Langendoen.
Graag vermelden: voorl. en achternaam, adres en woonplaats, aantal zitplaatsen en namen gezinsleden.

U ontvangt per e-mail bericht of er plaats is in de betreffende eredienst.

Als dit niet zo is, vragen we hiervoor uw begrip.

 

Zondag 25 oktober is er een video / kerkdienstdienst

Deze begint om 9.30 uur.

In deze dienst gaat  ds.H.M. Smit voor

U kunt deze dienst volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/468

 

nieuwsbrief

Geplande collectes:

18 oktober:   

De collecte is voor het Nederlands Bijbelgenootschap

U kunt uw bijdrage overmaken aan diaconie gereformeerde kerk Zaamslag NL 64 RBRB 09 78 15 4932

Wel graag duidelijk aangeven voor welk collectedoel, dat scheelt de boekhouder enorm veel werk.

Alvast bedankt voor uw vrijgevigheid.