presentHoe een kleine daad een groot verschil maakt


Per 1 januari 2017 wordt in de gemeente Terneuzen Stichting Present Terneuzen opgericht. 
Een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden: dat is de missie van Present! Als 'makelaar' in vrijwilligerswerk bieden wij iedereen de mogelijkheid om je als groep of individu in je eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. 
Stichting Present laat zich inspireren door Jezus Christus. Hij bracht waarden als dienstbaarheid en gelijkwaardigheid in praktijk en zijn voorbeeld prikkelt ons tot navolging. Tegelijk heten we als Present iedereen van welke levensovertuiging dan ook welkom om gezamenlijk iets van onze tijd te geven en te ontvangen.

Hoe werkt het? 
Aanmelden kan met een groep van 2 tot 250 personen. De mensen die je gaat helpen, zijn mensen die eenzaam zijn, leven in armoede of kampen met fysieke problemen (ziekte, ouderdom of beperking).
Denk bv aan sociale projecten: koken voor dak- en thuislozen, het organiseren van een gezellige middag voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking of koffiedrinken met eenzame ouderen. Of aan praktische projecten: helpen verhuizen, opknappen of schoonmaken van een woning of het opknappen van een tuin. Een project wordt altijd georganiseerd op basis van jullie wensen en beschikbaarheid.

De groep bepaalt
De groep bepaalt of het een eenmalige actie is, of dat ze eventueel beschikbaar zijn op projectbasis. Omdat er een match gezocht wordt op basis van je wensen, zul je met elkaar een zinvolle en goed bestede dag beleven.  Ons doel is om een  beweging op gang te brengen in de samenleving waarbij  steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien. En dat werkt. Want met een Present-project komt er in één dag echt iets van de grond en ontstaan er ontmoetingen van blijvende waarde.

Bewezen effect
Ontdek hoeveel plezier het geeft om samen met je vrienden, familie, voetbalteam of afdeling een ander te ontmoeten en te helpen. Stichting Present Terneuzen helpt je graag bij het vinden van een vrijwilligersproject. Voor ons is het dé uitdaging om op basis van jullie aanbod een project te organiseren dat bij jullie past en betekenis heeft voor een ander. Ontdek hoe je door als groep een ander centraal te stellen elkaar op een andere manier leert kennen. Dat heeft de landelijke stichting de afgelopen 10 jaar wel bewezen; in 2015 gingen
36.000 vrijwilligers in 6.000 projecten je voor!

Voor meer info: www.stichtingpresent.nl
Wilt u zich aanmelden als groep: info@stichtingpresentterneuzen.nl

 

classi…Wat is jouw leven waard?!

Studieavond voor de hele classis op donderdag 24 november 19.45 in de kerk van Axel.

Spreekster: Marijke Harmanny.

Op deze pittige studieavond denken we samen na over de waarde van leven in onze tijd. We hebben steeds meer controle over de timing en manier waarop we kunnen sterven, in alle fasen van het leven. Wat zegt onze samenleving over mogelijkheden om te kiezen rondom leven en sterven? Welke visies op waarde van het menselijk leven zitten daar eigenlijk achter? En hoe denken christenen over keuzes rondom leven en dood? Hoe ga jij om met de waarde van het leven van jezelf en anderen?

bladerenMet Marijke Harmanny denken we na over deze vragen. Zij vertelt één en ander over verschillende zienswijzen en achtergronden rondom deze vragen. Op de avond is steeds ruimte voor gesprek, plenair en in kleine groepen. Doel van de gesprekken is om onze visie aan te scherpen, in hoe wij als christen omgaan met keuzes rond leven en sterven.

Als u zich goed wilt voorbereiden, zijn er (vanaf eind oktober) op de website van de classis een artikel en vragen te vinden. Daarmee kunt u zich van te voren vast in het onderwerp verdiepen.

24 november 2016, Axel, aanvang 19.45uur.                  

 

classi


Workshop Advent
: Advent diep op je in laten werken, op een creatieve manier God de eer geven. Samenwerken met een groep gemotiveerde mensen. We nodigen u/jou uit om mee te doen met deze workshop. Je hoeft hiervoor echt geen kunstenaar te zijn.

Op 13 oktober 2016 is er uitleg, met al een verdiepingsgedeelte, en op 12 november hopen we een hele zaterdag aan het werk te gaan! Omdat we materialen aan moeten schaffen, zullen er kosten aan deze workshop verbonden zijn.

 

13 oktober 2016. Zaamslag, zaal voorzijde kerk. 20.00 uur.           
12 november 2016Zaamslag, zaal achter de kerk. 10.00-16.00uur. kosten €22,50

We hopen veel creatievelingen te begroeten!                     

Werkgroep Verdieping en Ontmoeting.
email:
verdiepingontmoeting@gmail.com