De kerkenraad van onze gemeente bestaat uit de predikant en 5 ouderlingen. Zij geven leiding aan de gemeente.
De predikant en de ouderlingen zijn belast met de geestelijke leiding van de gemeente. De diaken hebben een speciale taak in het diaconaal bezig zijn.
Voor het werk binnen de gemeente is een werkverdeling gemaakt

Wijkindeling ouderlingen en diakenen

Wijk polder + Molenhof:
ouderling br. P. Openneer
diaken zr. L. Dees - Torn en br. C. Lensen

Wijk noord:
ouderling br. J. van Bendegem
diaken zr. C. Meeusen - Dieleman en br. H. Kroon

Wijk zuid + app. 'Onder de Wieken':
ouderling: br. G. de Putter
diaken br. L. W. Dees en zr. C.Dees - Roose

Br. W. Slabbekoorn is jeugdouderling

Moderamen van de kerkenraad:

Br. C. Langendoen, 1e voorzitter
Br. C.A. Dees, scriba I
Zr. C.D. Lensen - Zantingh, scriba II

 

Naar aanleiding van het landelijk beleid betreffende de bestrijding van het coronavirus worden er vanaf 11 oktober beperkte kerkdiensten gehouden.
Wij houden het aantal van 30 bezoekers per dienst aan.

Wat betekend dit voor u als gast?

U kunt zich aanmelden van donderdag 8.00 uur tot vrijdag 8.00 uur voorafgaand aan de eredienst.
Opgeven kan bij: Riny Dees of Cees Langendoen.
Graag vermelden: voorl. en achternaam, adres en woonplaats, aantal zitplaatsen.

U ontvangt per e-mail bericht of er plaats is in de betreffende eredienst.

Als dit niet zo is, vragen we hiervoor uw begrip.

 

De volgende video-diensten staan gepland.
U kunt deze dienst volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/468

4 oktober                09.30 uur  ds. P.A. Slager

                              Collecte Kerkverband

11 oktober              09.30 uur  ds. P.A. Slager

                              1e collecte ZOA

                              2e collecte Gent/Bergen op Zoom

18 oktober             09.30 uur  ds. M. de Meij, Vlissingen

                              Collecte Sociaal Fonds Predikanten

25 oktober             09.30 uur  ds. H.M. Smit, Zuidwolde

                              Collecte Ned. Bijbelgenootschap

1 november           09.30 uur  ds. P.A. Slager

                              Collecte Kerkverband

4 november           19.30 uur  ds. P.A. Slager

                              Dankdag

                              Collecte Kerk

                              Deurcollecte ?

 

         

 

Adressen.

Kerkgebouw  kaart
Terneuzensestraat 32
4543 BP Zaamslag (tevens postadres)

t. 0115-431629

Predikant
Ds. P. Slager
Terneuzensestraat 34
45434 BP Zaamslag
t. 0115-431085
e. pieterandriesslager@hotmail.com

Koster
J.F. Lensen
A. Walravenstraat 10
t.  06-34123888   
e. kosterlensen@zeelandnet.nl

Scriba
zr. C.D. Lensen - Zantingh
Rozemarijnstraat 25
4543 BT Zaamslag 

t. 0115-431555
e. scriba@zaamslag.gkv.nl

Postadres:
Terneuzensestraat 32,
4543 BP Zaamslag.

Preekvoorziening

J. Dees-den Hamer
Axelsestraat 120
4543 RN Zaamslag
t. 0115-431861
e. c.a.dees@planet.nl

Kerkblad "De Zaambinder"

Redactie: kerkblad@zaamslag.gkv.nl

Gemeente van Christus, dat mogen we zijn. Dat is ook de reden dat wij ons aan u willen presenteren. We willen graag laten zien wat het waardevol maakt gemeente te zijn.
We ontmoeten Christus en elkaar iedere zondag in de 2 kerkdiensten die worden gehouden. Door middel van bijbellezing, gebed, de preek en samen zingen willen we God ontmoeten, elkaar bemoedigen en onszelf bepalen bij de betekenis van het Christen zijn.
In deze diensten vieren we 6 keer per jaar het avondmaal. We staan daarbij stil bij het offer dat Christus voor ons als mensen heeft gebracht. In de eredienst lezen wij uit de nieuwe Bijbel vertaling. Voor de lofprijzing maken we gebruik van het Gereformeerd Kerboek ,Liedboek voor de Kerken  en liederen uit de bundel Opwekking.
Naast de zondagse kerkdiensten zijn er tal van activiteiten binnen de gemeente. Denk hierbij aan Bijbelstudie, omzien naar elkaar, pastorale bezoeken, evangelisatie, zendingsactiviteiten, diakonaal naar buiten, ontspanning en het organiseren van cursussen.
Deze activiteiten worden verzorgd door gemeenteleden vanuit verschillende commissies, en natuurlijk de kerkenraad die leiding geeft aan onze gemeente.

Onze gemeente bestaat uit ongeveer 260 leden. Deze zijn woonachtig in Zaamslag en omstreken en een deel van de gemeente Hulst.
Als gemeente maken we deel uit van Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt en werken binnen de classis Zeeland samen met de kerken uit de provincoie Zeeland, Gent (B).