Gemeente van Christus, dat mogen we zijn. Dat is ook de reden dat wij ons aan u willen presenteren. We willen graag laten zien wat het waardevol maakt gemeente te zijn.
We ontmoeten Christus en elkaar iedere zondag in de 2 kerkdiensten die worden gehouden. Door middel van bijbellezing, gebed, de preek en samen zingen willen we God ontmoeten, elkaar bemoedigen en onszelf bepalen bij de betekenis van het Christen zijn.
In deze diensten vieren we 6 keer per jaar het avondmaal. We staan daarbij stil bij het offer dat Christus voor ons als mensen heeft gebracht. In de eredienst lezen wij uit de nieuwe Bijbel vertaling. Voor de lofprijzing maken we gebruik van het Gereformeerd Kerboek ,Liedboek voor de Kerken  en liederen uit de bundel Opwekking.
Naast de zondagse kerkdiensten zijn er tal van activiteiten binnen de gemeente. Denk hierbij aan Bijbelstudie, omzien naar elkaar, pastorale bezoeken, evangelisatie, zendingsactiviteiten, diakonaal naar buiten, ontspanning en het organiseren van cursussen.
Deze activiteiten worden verzorgd door gemeenteleden vanuit verschillende commissies, en natuurlijk de kerkenraad die leiding geeft aan onze gemeente.

Onze gemeente bestaat uit ongeveer 260 leden. Deze zijn woonachtig in Zaamslag en omstreken en een deel van de gemeente Hulst.
Als gemeente maken we deel uit van Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt en werken binnen de classis Zeeland samen met de kerken uit de provincoie Zeeland, Gent (B).