In de geestelijke commissie wordt uitvoering gegeven aan het door de KR geformuleerde beleid.

Dit beleid kan in nauw overleg met deze commissie worden geformuleerd, maar valt onder verantwoordelijkheid van de Kerkenraad.

Voor de geestelijke commissie geldt dat de verantwoordelijkheidsgebieden zijn beschreven en vastgelegd, maar dat de bijbehorende taken zoveel als mogelijk worden gedelegeerd aan individuele gemeenteleden, dan wel groepjes gemeenteleden.

Voor elk aandachtsgebied is een portefeuillehouder benoemd, die (nauw) contact houdt met degenen die de taken uitvoeren. Tevens rapporteert de portefeuillehouder in de vergadering. 

De portefeuilles zijn als volgt verdeeld:

Portefeuille

Portefeuillehouder

e-mail adres

Jeugdzaken

Marja Dees

jeugdwerk@zaamslag.gkv.nl

Liturgie

Anita van Bendegem

liturgie@zaamslag.gkv.nl

Evangelie verspreiding

Maaike v.d. Vlist

evangelisatie@zaamslag.gkv.nl

Gemeenteopbouw

 

gemeenteopbouw@zaamslag.gkv.nl

Financien

Anja Bouma

cgzfinan@zaamslag.gkv.nl

Secretaresse

Carolien Lensen

cgz@zaamslag.gkv.nl

Voorzitter

Jacco Lucasse

 

Lid

Pieter Slager

 

Lid

Jan-Willem Boone