Commissie van Beheer

Wat doet de Commissie van Beheer?

Deze commissie heeft als taak om, in opdracht van de kerkenraad, het beheer te voeren over de materiële zaken in onze kerk. De boekhouder van de kerk is een vast onderdeel van de commissie. Een hoofdtaak van de commissie is dus het beheren van kerkelijke gelden. Dit houdt ondermeer in het opstellen van financiële overzichten en begrotingen, het innen van bijdragen van gemeenteleden, betaling traktement dominee, afdragen bijdragen kerkverband en nog vele zaken die ontvangen of betaald dienen te worden. Een andere hoofdtaak is onderhoud en beheer van de kerkelijke gebouwen. Letterlijk en figuurlijk hebben we naast het kerkgebouw een eigen pastorie. Mede in overleg met de koster en de predikant worden kleine onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Al naar gelang de werkzaamheden zijn diverse gemeenteleden behulpzaam (geweest). Naast groot onderhoud en/of verbouwingen zijn er zoveel (kleine) dingen die goed geregeld dienen te zijn zoals verlichting, verwarming, microfoon, ringleiding, orgel etc. Kortom een heel divers takenpakket.

Samenstelling commissie
Voorzitter: Gelein Jansen
Secretaris: zr. Miranda Lucasse - de Jonge: cvb@zaamslag.gkv.nl
Penningmeester: Henk Lucasse
Leden

Frank Meeuse
Gert Jan Lensen
Abco van bendegem

 

 

 

 

 

 

Bankrekening van de kerk:
ING-Bank no.: NL46INGB0685660958
ING-Bank no.: NL60INGB0000660868 t.n.v. Geref. Kerk (vrijg.), Zaamslag