4 september09.30 uur  leesdienst

Collecte MAF

 

11 september09.30 uur  leesdienst

15.00 uur  openluchtdienst

Collecte Diaconie

 

18 september09.30 uur  ds. M. de Meij, Vlissingen

1e collecte Dit Koningskind (landelijk)

2e collecte Kerkverband

 

25 september09.30 uur  leesdienst

Collecte Gent/Bergen op Zoom

 

2 oktober09.30 uur  leesdienst

Collect Alg. Chr. Doeleinden