Naar aanleiding van het landelijk beleid betreffende de bestrijding van het coronavirus worden er vanaf 11 oktober beperkte kerkdiensten gehouden.
Wij houden het aantal van 30 bezoekers per dienst aan.

Wat betekend dit voor u als gast?

U kunt zich aanmelden van donderdag 8.00 uur tot vrijdag 8.00 uur voorafgaand aan de eredienst.
Opgeven kan bij: Riny Dees of Cees Langendoen.
Graag vermelden: voorl. en achternaam, adres en woonplaats, aantal zitplaatsen.

U ontvangt per e-mail bericht of er plaats is in de betreffende eredienst.

Als dit niet zo is, vragen we hiervoor uw begrip.

 

De volgende video-diensten staan gepland.
U kunt deze dienst volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/468

4 oktober                09.30 uur  ds. P.A. Slager

                              Collecte Kerkverband

11 oktober              09.30 uur  ds. P.A. Slager

                              1e collecte ZOA

                              2e collecte Gent/Bergen op Zoom

18 oktober             09.30 uur  ds. M. de Meij, Vlissingen

                              Collecte Sociaal Fonds Predikanten

25 oktober             09.30 uur  ds. H.M. Smit, Zuidwolde

                              Collecte Ned. Bijbelgenootschap

1 november           09.30 uur  ds. P.A. Slager

                              Collecte Kerkverband

4 november           19.30 uur  ds. P.A. Slager

                              Dankdag

                              Collecte Kerk

                              Deurcollecte ?