De kerkenraad van onze gemeente bestaat uit de predikant en 7 ouderlingen. Zij geven leiding aan de gemeente.
De predikant en de ouderlingen zijn belast met de geestelijke leiding van de gemeente. De diaken hebben een speciale taak in het diaconaal bezig zijn.
Voor het werk binnen de gemeente is een werkverdeling gemaakt

Wijkindeling ouderlingen en diakenen

Wijk polder + Molenhof:
ouderlingen de brs. H.E. van der Vlist en P. Jansen
diaken br. J.A. Hamelink

Wijk noord:
ouderling brs. J. van Bendegem en J. van Westen
diaken br. W.M. Scheele.

Wijk zuid + app. 'Onder de Wieken':
ouderlingen: br. H.K. Lucasse en br. G. de Putter
diaken br. L. W. Dees

Br. W. Slabbekoorn is jeugdouderling

Moderamen van de kerkenraad:

Br. P. Jansen, 1e voorzitter
Br. J. van Westen, scriba I
Zr. C.D. Lensen - Zantingh, scriba II