De kerkenraad van onze gemeente bestaat uit de predikant en 5 ouderlingen. Zij geven leiding aan de gemeente.
De predikant en de ouderlingen zijn belast met de geestelijke leiding van de gemeente. De diaken hebben een speciale taak in het diaconaal bezig zijn.
Voor het werk binnen de gemeente is een werkverdeling gemaakt

Wijkindeling ouderlingen en diakenen

Wijk polder + Molenhof:
ouderling de br. H.E. van der Vlist
diaken br. J.A. Hamelink en br. C. Lensen

Wijk noord:
ouderling br. J. van Bendegem
diaken br. W.M. Scheele en br. H. Kroon

Wijk zuid + app. 'Onder de Wieken':
ouderling: br. G. de Putter
diaken br. L. W. Dees en zr. C.Dees - Roose

Br. W. Slabbekoorn is jeugdouderling

Moderamen van de kerkenraad:

Br. C. Langendoen, 1e voorzitter
Br. J. van Westen, scriba I
Zr. C.D. Lensen - Zantingh, scriba II