5 maart                  09.30 uur  leesdienst

                              Collecte Voedselbank Zeeuws Vlaanderen

8 maart                  19.30 uur  leesdienst

                              Biddag

                              Collecte Kerk

                              Deurcollecte

12 maart                09.30 uur  ds. Ph. de Coster, Gent

                              15.00 uur aangepaste eredienst

                              Collecte Leger des Heils

19 maart                09.30 uur  leesdienst

                              1e collecte MAF

                              2e collecte Gent/Bergen op Zoom

26 maart                09.30 uur  ds. C. de Putter, Oostkapelle

                              15.00 uur  gezamenlijke bijbelstudie

                              Collecte Gevangenenzorg Nederland

2 april                    09.30 uur  leesdienst

                              Collecte VSE (Sociaal fonds predikanten)