1 december            09.30 uur  ds. P.A. Slager

                              15.00 uur  ds. G.F. Overweg, Axel

                              1e collecte Sociaal Fonds Predikanten

                              2e collecte Voedselbank

8 december           09.30 uur  ds. P.A. Slager

                              15.00 uur  ds. Y.E. Seong, Vlissingen

                              Collecte Alg. Chr. Doeleinden

15 december         09.30 uur  ds. P.A. Slager

                              15.00 uur  ds. A.S. de Vries, Middelburg

                              1e collecte Kerkverband

                              2e collecte Sociaal Fonds Predikanten

22 december         09.30 uur  ds. Ph. de Coster, Gent

                              15.00 uur  ds. P.A. Slager

                              Collecte Gent/Bergen op Zoom

25 december        10.30 uur  ds. P.A. Slager

                              Gemeentekerstviering

                              Collecte Compassion

29 december         09.30 uur  Leesdienst

                              15.00 uur  Leesdienst

                              Collecte Kerkverband

31 december         19.00 uur  ds. P.A. Slager

                              Oudjaar

                             Collecte Sociaal Fonds Predikanten

5 januari 2020       09.30 uur  Leesdienst

                              15.00 uur  Leesdienst

                              Collecte Kerkverband