Kruiswoordeninbeeldlogo

 

1 februari

Zondagmorgen 25 januari luisterden we in de kerk naar Opwekking 717: `Stil, mijn ziel, wees stil`. Een mooi lied, waarin de ziel wordt aangesproken om zich in stilte op God te richten.

Stilte, inkeer, overdenken, bidden; ze passen goed bij de 40-dagen-tijd, voorafgaand aan Goede Vrijdag en Pasen. De stilte maakt ons klaar voor een ontmoeting met God. In de stilte kan het Woord van God doordringen in ons hart. In de stilte blijkt het `scherper te zijn dan een tweesnijdend zwaard, het dringt diep door tot waar ziel en geest elkaar raken` (Hebreeën 4:12). Wanneer we het stil in ons maken, dan houden we op met ons voor God te verbergen en kan het licht van Christus ons veranderen en genezen.

Het project `Kruiswoorden in beeld` sluit hier mooi bij aan. Elke zondag in de 40-dagen-tijd overdenken we, aan de hand van een kunstwerk, de kruiswoorden van Jezus. De kunstwerken zelf geven aanleiding om daar in stilte naar te kijken.

Vanaf de eerste zondag van de 40-dagen-tijd (22 februari) komt steeds een kruiswoord in beeld. Hieronder een overzicht van de kruiswoorden en de gemeenteleden die dit gaan uitbeelden of vormgeven.

Zondag 22 februari. Kruiswoord: `Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen`(Lukas 23:34). Verbeeld door Cynthia Jansen (tekenen).

Zondag 1 maart. Kruiswoord: `Voorwaar, ik zeg u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn` (Lukas 23:43). Verbeeld door Carla Scheele (aquarel).

Zondag 8 maart: Kruiswoord: `Vrouw, zie uw zoon; zoon, zie uw moeder `(Joh. 19: 26-27). Verbeeld door Ronald Lensen en andere jongeren (video).

Zondag 15 maart. Kruiswoord: `Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten?` (Markus 15:34). Verbeeld door Jan de Putter (olieverf).

Zondag 22 maart. Kruiswoord: `Mij dorst`(Joh. 19:28). Verbeeld door Riny Dees (vrije grafiek).

Zondag 29 maart. Kruiswoord: `Het is volbracht` (Joh.19:30). Verbeeld door Wim Slabbekoorn (metaalbewerking).

Vrijdag 3 april. Kruiswoord: `Vader, in uw handen beveel ik mijn Geest` (Lukas 23:46). Verbeeld door Deborah Fraanje (schilderen).

Woensdagavond 1 april, middenin de Stille Week, is er in de kerk een vesper, waarin stilte en overdenken een plaats zullen krijgen.

We hopen dat `Kruiswoorden in beeld` u in de 40-dagen-tijd helpt om dichter bij God te komen, om het mysterie van kruis en graf te overdenken en samen stil te zijn voor zoveel ontvangen genade.

namens de werkgroep `Kruiswoorden in beeld`,

Johan van Westen


 

1 januari

Tijdens het gemeentekerstfeest zongen we Opwekking 430: “U daalde neer van uw troon, om mens te zijn. Van de stal naar het kruis, droeg u mijn pijn. Van het kruis naar het graf, uit het graf weer opgestaan. Heer, ik prijs uw grote naam”. Kerst staat niet op zichzelf, Jezus, het `Licht van de wereld` gaat verder, van kribbe en stal naar kruis en graf, en daarna naar opstanding en overwinning.
Enkele gemeenteleden zijn sinds half november al bezig met een project voor de `40 dagen tijd`, de lijdenstijd t/m Goede Vrijdag. We doen dat, net zoals vorig jaar, met behulp van kunst. Kruiswoorden in Beeld gaat het project heten. Vanaf de eerste zondag van de `40 dagen tijd` (zondag 22 februari) zal elke week een kruiswoord van Jezus centraal staan en worden gevat in een kunstwerk. Diverse kunstvormen worden gebruikt: schilderen, tekenen, aquarellen, video, glas- of metaalbewerking, vrije grafiek en olieverf. Voorafgaand aan de morgendienst zal steeds een kruiswoord-in-beeld worden uitgelegd. Woensdagavond 1 april, in de Stille Week, is er een vesper, waarbij alle kunstwerken in de kerk zullen worden opgesteld.
De volgende gemeenteleden doen mee met dit project: Riny Dees, Carla Scheele, Deborah Fraanje, Jan de Putter (Pouckedijk), Cynthia Jansen, Wim Slabbekoorn, Ronald Lensen met diverse jongeren en Johan van Westen. In de volgende versies van ons kerkblad meer informatie en natuurlijk beelden van de kunstwerken. Op de website van onze kerk is dit project uiteraard ook te volgen.
namens de werkgroep Kruiswoorden in Beeld,
Johan van Westen
Riny klein

(op de foto: Riny Dees bezig met het eerste ontwerp van haar kunstwerk,  voor het kruiswoord  `Mij dorst`, in de kunstvorm vrije grafiek)