Afgelopen week is de 40-dagen-tijd ingegaan, de tijd voorafgaand aan Goede Vrijdag en Pasen. Een tijd van stilte, inkeer, overdenken, bidden. Steeds vaker gebeurt dat ook in combinatie met vasten, in welke vorm dan ook.

Nadenken over de kern van ons geloof: over de pijn en het lijden van Jezus aan het kruis, om ons te redden en tot de Vader terug te brengen. Het is voor mensen niet voor te stellen hoe groot de pijn en het lijden van Jezus was. Slechts met terughoudendheid kunnen we hierover spreken en nadenken. De bede in het lied `Leer mij o Heer uw lijden recht betrachten` verwoordt die houding erg mooi.

Lied 177 vers 1,2 en 7

1             Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten,
               in deze zee verzinken mijn gedachten:
               o liefde die, om zondaars te bevrijden,
               zo zwaar moest lijden.
2             'k Zie U, God zelf, in eeuwigheid geprezen,
               tot in de dood als mens gehoorzaam wezen,
               in onze plaats gemarteld en geslagen,
               de zonde dragen.
7             Laat mij, o Heer, uw wond're wijsheid prijzen,
               dwaasheid en ergernis voor wereldwijzen,
               laat mij uw kruis dat sterken zwakheid noemen
               als sterkte roemen

Ook in onze gemeente is er aandacht voor de 40-dagen-tijd, dit jaar met een kunstproject rondom de 7 kruiswoorden van Jezus. Elke zondag staan we stil bij een kruiswoord van Jezus en steeds is er een gemeentelid die zo`n kruiswoord heeft gevat in een kunstwerk.

Het eerste kruiswoord, `Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen`, is door Cynthia Jansen verbeeld in de kunstvorm TEKENEN. Het is een werk vol symboliek geworden.
Cynthia totaal

Cynthia zegt hierover:

De vader is hier verbeeld als een leeuw.
De zoon als een lam, het lam van God.
De handen zijn onze handen, gevangen 
in zonde.
De sleutel waardoor wij bevrijd kunnen 
worden heeft de vorm van een kruis.
Jezus vraagt aan God: `Vader, vergeef 
het hun, want ze weten niet wat ze doen`.