Kruiswoorden in beeld, zondag 1 maart, kunstwerk Carla Scheele

Zie hoe Jezus lijdt voor mij,
aan het kruis de dood nabij.
Die voor mij het oordeel draagt,
Hij die tot zonde wordt gemaakt.
Wat een offer - Hij voor mij!
Wie wil worden zoals Hij?
Zoveel pijn, ongerechtigheid,
is op Hem, die voor mij strijdt.

Zie hoe Jezus lijdt voor mij, een lied van Sela, dat we straks zullen beluisteren.

Vorige week is het project `Kruiswoorden in beeld` van start gegaan, met een kunstwerk over het eerste kruiswoord van Jezus.

Vandaag staan we stil bij het tweede kruiswoord,

`Voorwaar ik zeg u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn.`

Het aquarel is gemaakt door Carla Scheele. Carla zegt hierover:

Heden zult gij met Mij in het paradijs zijn MediumDe linkerkant (de donkere kant) staat voor de aarde zoals die nu is. Door de zonde zijn wij allen zondig. De gevolgen zijn overal te zien: oorlogen, honger, dorst, ziekte, rampen, liefdeloosheid. Het linker kruis, van de moordenaar, is in het donkere gedeelte geplaatst; het rechter kruis, het kruis van Jezus, in het lichte gedeelte. Jezus kwam op aarde om onze zonden op zich te nemen. Wie in hem gelooft zal eeuwig leven hebben. Door zijn kruisdood zijn wij gered, net als de moordenaar die naast Jezus aan het kruis hing.

De rechterkant van het aquarel (de lichte kant) staat voor het licht waarin wij na dit leven eeuwig bij God mogen leven.

De bol is het teken van de nieuwe aarde. Hij is rechts open gelaten, als teken van eeuwig leven.

 

 

 

Juicht want Hij, mijn Here leeft,
Hij die ons de toekomst geeft.
Nooit meer tranen, en nooit meer pijn.
Nooit van God verlaten zijn.

We luisteren nu naar Opwekking 706, gezongen door de band Sela, terwijl we kijken naar het aquarel `Voorwaar, ik zeg u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn.`