Kruiswoorden in beeld, zondag 15 maart, olieverfschilderij Jan de Putter


In deze 40-dagen-tijd staan we d.m.v. een kunstproject stil bij de 7 kruiswoorden van Jezus. In de afgelopen weken zagen we het eerste kruiswoord `Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen` via een pentekening van Cynthia Jansen. Een week later het kruiswoord `Voorwaar, ik zeg u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn`, verbeeld door een aquarel van Carla Scheele. En vorige week werd het kruiswoord `Vrouw, zie uw zoon; zoon, zie uw moeder` op een bijzondere wijze in beeld gebracht door een videofragment van Ronald Lensen.
Midden in de lijdenstijd nu een kruiswoord met een diepe lading: `Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?`. In deze woorden van Jezus klinkt een grote verlatenheid, een diepe pijn, zwaar lijden. De weg naar boven voert langs beneden….
Ook voor mensen zijn deze woorden, `Mijn God, mijn God waarom verlaat U mij? bekend. We lezen ze in Psalm 22, vanmiddag komen ze ook in de preek aan de orde.

psalm 22 2 Small
Heel bijzonder is dat dit kruiswoord nu is verbeeld door onze broeder Jan de Putter, met een prachtig olieverf schilderij. Ieder van ons hier weet wat hij en zijn vrouw hebben meegemaakt in de afgelopen tijd, hoe groot hun lijden was in de ziekte en het sterven van hun zoon Jo. Hoe zwaar klinken dan deze woorden: `Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten? Het schilderij laat deze verlatenheid zien, de wanhoop, de eenzaamheid.
Maar straks zal ook het kruiswoord klinken `Het is volbracht`en dat mag Jan en Lenie, en ons allen, hoop geven, en toekomst. Die hoop en toekomst was er ook voor hun zoon Jo, die in een indrukwekkende getuigenisdienst in de kerk van Utrecht Noord-West, eind december 2014, de aanwezigen vertelde over zijn ziekteproces en zijn aanstaande dood. Hij sprak over het lijden, over het zoeken naar God in het lijden en hij zei o.a. (en ik heb toestemming van Jan en Lenie om dit ook hier vanmorgen te laten horen): `Probeer er achter te komen wie God is, voordat je in de ellende komt.`
Ik heb Jan gevraagd welke psalm of lied hij goed vindt passen bij zijn schilderij en hij koos voor Psalm 22. Dit wordt vanmorgen enkel door het koor gezongen, om het broze en indringende van dit kruiswoord uit te laten komen. Laten we eerst even in stilte naar het schilderij kijken, waarna het koor Psalm 22 vers 1 zal zingen.

Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij,
waarom zijt Gij tot redding niet nabij?
Hoort Gij dan niet mijn bitter noodgeschrei,
mijn angstig vragen?
Mijn God, hoe ik bij dag ook moge klagen,
Gij antwoordt niet; en ook in lange nachten
vind ik geen rust, geen antwoord op mijn klachten.
Hoort Gij dan niet?