“Mij dorst!”


Drie uur duisternis,
demonische macht
satan lacht:
“Dat dit het einde is”

Mensenzoon
Doornenkroon
Het Lam, Gods Zoon

“Mij dorst!”
Een vraag
nog eenmaal spreken
met  kracht
“Het is volbracht “

Soldaten horen
de woorden
gesproken
“Mij dorst!”
zure wijn
omhooggestoken

“Mij dorst!”
Onze Redder en Heer
door Zijn lijden
ontvingen wij
het leven
weer

Uit de schaduw
van het Kruis
een waterstroom
water vol leven
uitgroeiend tot
vloedgolf
wereldomvattend
door de Geest

“Mij dorst!”

(Riny Dees)

In deze 40-dagen-tijd zijn we met het project Kruiswoorden in Beeld aangekomen bij het volgende kruiswoord van Jezus, `Mij dorst!` Dit kruiswoord is door Riny Dees uitgebeeld met de kunstvorm `vrije grafiek, linosnede met meerkleurendruk.

mij dorts Small

Riny zegt over dit werk:

Jezus hangt aan het kruis. Zijn lijden is zwaar. Waarom en wanneer zegt hij de woorden: mij dorst?

Linksboven.
In mijn werk, ziet u, een donker gedeelte.
In dit stukje probeer ik de uren duisternis en de lichamelijke pijn weer te geven. U ziet helemaal links de doornenkroon. Maar wat onze Heiland als ultiem zwaar zal hebben ervaren is de demonische macht van de duivel, die Hem ook hier niet met rust liet. Dit is uitgebeeld in een  slang, klauwen en pijlen.

Links onder.
Het kruis met de schaduw ervan op stenige, woestijnachtige grond. Onze Redder hangt tussen hemel en aarde. De mensen op de aarde hebben hem verraden, uitgeleverd, veroordeeld. De Vader boven zwijgt omdat het zo moet gebeuren.

Rechtsonder.
Jezus beseft terdege, welke zware taak Hij moet volbrengen. Hij wil ook zeker zijn, dat iedereen in de omgeving straks de woorden: “ Het is volbracht”, zal kunnen horen. Nog 1 maal de mond bevochtigen. De soldaten  zorgen voor een spons met zure wijn.

Rechtsboven.
Tijdens het nadenken over dit werk, besefte ik de ironie. Jezus leed, leed dorst, en door Zijn lijden heen, mogen wij het levende water tot ons nemen. Dat levende water ontstaat al in de schaduw van het kruis. Ook de  Romeinse soldaat besefte dat aan de voet van het kruis. We mogen als Gods kinderen (verbeeld als ichtusvisjes) weten dat door de dood en opstanding van onze Heiland het evangelie als een vloedgolf over de wereld is gegaan. Het mocht de hele wereld overspoelen. De Heilige Geest kwam (duif-figuur bovenin het water) en blijft bij ons tot Hij terugkomt!

jeugdproject40dagen 23 SmallDe catechisatiegroep van Eliane is bij Riny op bezoek geweest om ook met deze kunstvorm kennis te maken en als groep zelf een eigen werk te maken. Woorden aan het kruis en woorden van opstanding worden zo met elkaar verbonden, want boven het werk van deze catechisatiegroep staat: `Juicht, want Hij, mijn Here, leeft. Hij, die ons de toekomst geeft. Nooit meer tranen, nooit meer pijn, nooit meer van God verlaten zijn.`

Laten we nog zingen Gezang 171 vers 1 en 3.