1e advent 2017Advent 2017   

1e Advent Voor het onderwerp van de bloemstukken volgen we ook dit jaar het steunpunt voor liturgie. Het thema is “wees niet bang”.
Het bloemstuk van eerste advent heeft als titel “verstoppertje” en gaat over hoe door de zonde, de angst in de wereld is gekomen.
In Genesis lezen we erover: toen de mens en zijn vrouw, God de Heer in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor Hem tussen de bomen. Maar God de Heer riep de mens: waar ben je? Hij antwoordde: ik hoorde u in de tuin en werd bang omdat ik naakt ben, daarom verborg ik me.
In het bloemstuk worden Adam en Eva, geschapen naar Gods beeld, verbeeld door de mooie, grote bloemen. Ze verstoppen zich achter de bladeren. De rozen en de paarse bloemen vormen samen het paradijs. Links steekt een tak uit het bloemstuk, een verwijzing naar de boom waarvan gegeten is.
Achter het bloemstuk staat een zwart paneel, door de zonde van Adam en Eva, kwamen de angst en de dood in de wereld, het licht verdween. Achter het zwarte is een stukje zichtbaar van een wit paneel. God gaf aan Adam en Eva de belofte dat de kop van de slang verbrijzeld zal worden. Jezus, het Licht van de wereld, zal angst en dood overwinnen.
We zijn onderweg naar het feest van de komst van het Licht, maar het duurt nog even, alleen de eerste kaars geeft nog haar licht.

 

 

2e advent 2017

2e Advent Algemene Thema van steunpunt liturgie is Wees Niet Bang, op deze 2e adventszondag gaat het over Abram en de keuzes die hij maakt voor God maar soms ook zijn eigen keuzes omdat hij zo lang moet wachten op Gods belofte. Genesis 15 staat centraal in de bloemschikking. Het witte gipskruid met de lange takken staan voor het visioen en het contact dat Abram met God had. De rode anjers symboliseren de reis die Abram maakte, De Anjer wordt ook wel Godsbloem genoemd een extra symboliek omdat God Abram op reis stuurde naar het onbekende land. De Hyacinten er tussen staan voor het nieuwe begin wat Abram moest maken in het onbekende land.De zwarte Aronskelken staan voor de eigen keuzes die Abram maakte zonder God en zijn angst voor het onbekende. Dan de bessentakken die het nageslacht van Abram symboliseren en de sterrenhemel op het zwarte doek de belofte van God aan Abram. Hij zei: zo talrijk als de sterren aan de hemel zo talrijk zal jou nageslacht zijn. Verder zien we dat het lichte doek nog meer zichtbaar is dit omdat we uitzien naar het licht, de komst van Jezus naar de wereld.

 

 

 

 

3eadvent2017web

3e Advent Ook nu is het thema van het bloemstuk: je hoeft niet bang ze zijn. Het onderwerp is Gideon.

De situatie van Israël in de tijd van Gideon is niet bepaald rooskleurig. Uit angst voor de Midjanieten heeft Gideon zich voor het dorsen van de tarwe teruggetrokken in de wijnpers onder een terebint.Daar wordt Gideon geroepen door God om Israël te bevrijden van de Midjanieten, maar hij twijfelt. Hij is bang dat hij deze taak niet aan kan. Hij zegt tegen de engel die hem het nieuws komt brengen: Mag ik u vragen, hoe zou ik Israël kunnen bevrijden. Mijn familie heeft in onze stam, Manasse, niets in te brengen en ikzelf ben de jongste van de familie.

Gideon vindt het moeilijk om op God te vertrouwen. Hij vindt zichzelf niet geschikt voor de opdracht die God hem geeft. Hij twijfelt en vraagt meerder malen om een teken van God; de vacht moet nat worden, de vacht moet droog blijven. Uiteindelijk durft Gideon toch en doet hij wat God vraagt. Gideon, lefgozer of slapjanus? Machtige strijder of held-op-sokken. Hij kan alleen maar stevig op zijn benen staan door Gods hulp. Zo is de bloeiende opbrengst van het land weer voor Israël zelf.   

Roze is de kleur van de derde advent, het licht van het komende feest breekt door de duisternis heen, vandaar dat die kleur ook terugkomt in het bloemstuk. Dat het licht doorbreekt is ook te zien in de panelen. Het witte paneel wordt steeds verder zichtbaar. In het bloemstuk zien we rechts de takken die de terebint verbeelden. Gipskruid en hortensia staan voor de twijfel en verwarring van Gideon om te luisteren naar Gods stem. De vacht die Gideon gebruikt bij de tekens die hij vraagt van God is ook terug te zien in het stuk. De bollen wijzen op nieuwe hoop voor Israël. Naast het bloemstuk staan een kruik met een fakkel en een ramshoorn. Attributen die Gideon gebruikte tijdens het overvallen en verslaan van de Midjanieten. 

4eadvent20172web4e Advent Algemene Thema van het Steunpunt Liturgie is `Wees niet Bang`.
Onderwerp is  Goed Nieuws.

De ladder symboliseert de verbinding tussen God en Mens. De witte lelie boven aan de ladder kunnen we zien als de engel Gabriel die zowel aan Zacharias als aan Maria verscheen. In het bloemstuk achter de witte anthuriums staat een donkere hortensia die symboliseert de angst bij zowel Zacharias als Maria.
In deze angst klinkt de stem van de engel Gabriel `Wees niet bang`, ik kom goed nieuws  brengen.
Dit zien we terug in die twee witte Anthuriums. We zien ook witte tulpen die staan voor het gebed van Zacharias dat verhoord wordt. Daarnaast staan bloemen die dicht zijn, dit staat voor het teken wat Zacharias wilde van de engel en zijn klein geloof waardoor hij zijn stem verloor tot na de geboorte van zijn zoon.

Nnaast het bloemstuk zien we de lei waarop Zacharias de naam schreef die zijn zoon moest dragen. De granaatappel symboliseert vruchtbaarheid dit omdat zowel  Elisabeth als Maria in blijde verwachting waren. De bollen staan als teken van nieuw leven. En het witte paneel voor het licht dat met de geboorte van Johannes en de aankondiging van de geboorte van Jezus steeds meer nadert het zwart verdwijnt langzaam.
 

4eadvent20171

 

adventkerst2017

Kerst Het liturgisch bloemstuk van kerst is gebaseerd op een aantal verzen uit Jesaja.
Uit Jesaja 11: maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op, een scheut van zijn wortels komt tot bloei. De geest van de HEER zal op hem rusten: een geest van wijsheid en inzicht, een geest van kracht en verstandig beleid, een geest van kennis en ontzag voor de HEER.    

Uit Jesaja 9: een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst. Groot is zijn heerschappij, aan de vrede zal geen einde komen.

Onder het bloemstuk staat een boomstamschijf; de stronk van Isaï.  Achter het bloemstuk is alleen  nog het witte paneel zichtbaar, het zwarte is helemaal verdwenen. Door de geboorte van Jezus is het Licht op aarde gekomen.

Op de stronk ligt een kussen van mos, met daarop een kroon gevuld met verschillende witte bloemen. De kroon symboliseert de heerschappij van de Vredevorst. Wit is de liturgische kleur van kerst.